Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2023

Gösterim: 1035

BAŞVURU YÖNTEMİ VE FORMLAR

"Etik Kurul Başvuru Dilekçesi ve Formu için tıklayınız.

Etik kurul başvuru dilekçesi, formda belirtilen hususlara uygun olarak doldurulmalı ve tüm araştırmacıların ıslak imzaları olan tek nüsha başvuru dosyası halinde, İİBF Evrak Kayıt Birimine teslim edilmelidir. Ayrıca ıslak imzalı olarak teslim edilen dosyanın taranmış hali PDF formatında sbbetik@bandirma.edu.tr adresine eposta olarak gönderilmelidir. Gönderilecek PDF dosyası tek bir dosya halinde olmalı, dosyanın adı "Sorumlu Yazarın Adı Soyadı" olmalıdır. Sadece ıslak imzalı veya sadece PDF olarak yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.  Başvurular her ayın son gününe kadar yapılacak olup, takip eden ayın ilk haftası karara bağlanacaktır. Karara bağlanan başvurular, G-113 numaralı odadan imza karşılığı teslim alınacaktır. 

Araştırmacıların başvuru formlarını eksiksiz olarak doldurup imzalamaları ve özellikle çalışmada kullanılan yoklama/anket veya mülakat soru seti ve ölçeğinin kaynağı hakkında detaylı bilgi vermeleri gerekmektedir. Araştırmacı ölçeği kendisi hazırladıysa bunu açıkça belirtmeli, daha önce yapılan bir çalışmadan faydalandıysa kaynaklarını açıkça belirtmelidir.

Aynı araştırmacı veya araştırma ekibi tarafından bir başvuru döneminde en çok 2 adet başvuru kabul edilir. Bir araştırmacı farklı ekiplerle ikiden fazla başvuru yapabilir.  

"Etik Kurul Değerlendirme Formu(Başvuranların değerlendirme formu ile herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.)